Historische Vereniging Bergambacht

Eén vereniging voor drie dorpen en een buurtschap 

De Vereniging

De Historische Vereniging Bergambacht is opgericht op 22 juni 2006 en gevestigd te Bergambacht. De vereniging omvat de voormalige gemeenten Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude en Zuidbroek.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24406167

Bank en rekeningnr: RABO. IBAN NL04RABO0131799800 te Bergambacht

De vereniging heeft ten doel:

a. het bevorderen van de beoefening van de historie en alles wat daarmee verband houdt.

b. het stimuleren van behoud en bescherming van historische bebouwing, monumenten en  objecten van geschiedenis en kunst. 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van een termijn van tenminste vier weken.

De contributie bedraagt € 18,- per jaar.

Voor aanmelding gelieve onderstaand formulier te downloaden en printen, in te vullen en na ondertekening te overhandigen aan een bestuurslid, te mailen of te sturen aan Secretaris HVB, Kastanje 2, 2861VZ Bergambacht. 

Aanmeldingsformulier
Download hier
Aanmeldingsformulier.pdf (66.07KB)
Aanmeldingsformulier
Download hier
Aanmeldingsformulier.pdf (66.07KB)


Toestemmingsverklaring
Download hier
Toestemmingsverklaring HVB 20181027.pdf (87.81KB)
Toestemmingsverklaring
Download hier
Toestemmingsverklaring HVB 20181027.pdf (87.81KB)