Historische Vereniging Bergambacht

Eén vereniging voor drie dorpen en een buurtschap 

Historisch Café en lezingen in het HOP

Op 14 februari 2023 is in het HOP een lezing over Nederlandse militairen en dan met name en vooral uit de Krimpenerwaard en Bergambacht, in het leger van Napoleon. De lezing wordt gehouden door historicus Christiaan van der Spek en begint om 19.30h. Reserveren i.v.m. beschikbare plaatsen is noodzakelijk via  infobergambacht@debibliotheekkrimpenerwaard.nl

Op donderdag 13 april houdt Peter Sluisman, bestuurslid van de Hist. Ver. Bergambacht een lezing over de geschiedenis van de tulpenhandel en kweek in Nederland en de beruchte Tulpenmanie in de 17e eeuw die duurde van 1634 tot 1637 en menigeen aan de bedelstaf bracht. Ook voor deze lezing is reserveren noodzakelijk op infobergambacht@debibliotheekkrimpenerwaard.nl  Aanvang 19.30h

HOP-nieuws

HOP nieuws dec 2022
Zoals u in het najaarsnummer van ons blad heeft kunnen lezen, hebben we besloten om 1x in de twee maanden op zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in de bibliotheek aan de Pleinstraat voor allerlei mogelijke vragen aanwezig te zijn, tijdens het zgn. Historisch Café.
Voorts hebben we besloten om aan zo’n Historisch Café in het HOP steeds een bepaald thema te hangen.
De aftrap was op zaterdag 12 november met als thema ‘Kunst of Kitsch,’ het publiek kon allerlei oude of antieke voorwerpen meenemen en die laten beoordelen door ons bestuurslid Peter Sluisman.
Sluisman is jarenlang antiquair en conservator geweest en heeft een brede kennis van antiek.
Die ochtend is buitengewoon goed bezocht en zeker 40 mensen hebben hun objecten kunnen laten beoordelen.
Dat dit onderwerp een schot in de roos was bleek dat er naderhand een leuk stukje hierover in het Kontakt stond en dat op de dag zelf Krimpenerwaard TV opnamen heeft gemaakt.

Van de heer Verhoef uit Schoonhoven ontvingen we op die dag een klein zilveren muntje uit omstreeks 1200 dat is gevonden in de Laurentiuskerk, alsmede een door hem zelf geschreven boek "De Graven Van Blois." 


Wat voor de Historische Vereniging extra leuk was dat de heer Verhoef uit Schoonhoven een door hem zelf geschreven boek ,,De Graven Van Blois “ cadeau gaf met een klein zilveren muntje uit omstreeks 1200, dat ooit gevonden is in de Laurentius kerk.
Het volgende Historisch café is zaterdag 14 januari met als thema ,,WINTER” wie heeft er nog foto’s van winterse taferelen zoals schaatsen, dorpentochten, trofeeën enz. We kunnen uw materiaal fotograferen of scannen zodat u er geen afstand van hoeft te doen. Op die dag zal ook een doorlopende powerpointweergave met foto’s van Oud Bergambacht worden vertoond via  een laptop.

Het volgende café is dan op zaterdag 11 maart, voor deze dag is het thema Meesters en Juffen, over het schoolleven van vroeger.

Daarop volgend is zaterdag 13 mei, met als thema ,,MOLENS” wie heeft er nog foto’s of ander materiaal over de molens in de Krimpenerwaard maar over molen de ,,de Arend “ in het bijzonder.
Over deze data en onderwerpen wordt u ook geïnformeerd via het Kontakt en facebookpagina en website.


In de HOP-vitrines in 2023: Meesters en Juffen

Fotomateriaal en voorwerpen over het schoollleven van 'toen.'







Lezing: De Timmerindustrie in Bergambacht

Op donderdag 2 maart 2023 houdt Roel Botter een powerpointpresentatie/lezing over de opkomst en teloorgang van de Bergambachtse timmerindustrie. Plaats: gebouw De Tulp, Burg. Huijbrechtstr. 2 Bergambacht. Aanvang 20.00h, inloop vanaf 19.30h 


Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is gepland op 13 april 2023. Verdere info, alsmede de agenda staan in de voorjaarsperiodiek.