Historische Vereniging Bergambacht

Eén vereniging voor drie dorpen en een buurtschap 

Met ingang van 2024 zijn alle lezingen en hist. cafe's in de bibliotheek in Bergambacht, Pleinstraat 4

Data Historisch café  

Elke 2 maanden is er een Historisch Café in de bibliotheek aan de Pleinstraat in Bergambacht, altijd op vrijdagmiddag van 14.00h tot 16.00h.

U kunt daar langskomen met vragen, materiaal inkijken, indien we dat beschikbaar hebben, of zomaar een praatje met een bestuurslid maken. Ook ontvangen wij daar graag mogelijk interessant materiaal waar u geen bestemming voor heeft. De koffie staat altijd klaar en de toegang is natuurlijk gratis.    

De eerstvolgende data zijn:

vrijdag 22 maart 2024 en 24 mei 2024


De geplande lezingen het 1e halfjaar in 2024

Op 7 maart 2024 houdt de hr. Bassa van de Stichting Boerderij en Erf een lezing getiteld: Boerderijen, leestekens in het landschap. De lezing is,zoals in de toekomst alle lezingen, in de bibliotheek in Bergambacht aan de Pleinstraat. De aanvang is om 19.30,  inloop vanaf 19.00h  De toegang is vrij, dus ook voor nietleden.

Op 10 april vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Aanvan 20.00h inloop vanaf 19.30h. Deze bijenkomst is vóór de pauze alleen toegangkelijk voor leden. Na de pauze om 21.00h geeft Roel Botter een presentatie met foto's van vroeger in de serie 'Terug in de tijd.' Deze presentatie is vrij toegangkelijk, ook voor nietleden. 

Op 28 mei 2024 houdt mevr. Siety Meijer een lezing over de bekende waterbouwkundige, uit Bergambacht afkomstige Jan Blanken, die voor, tijdens en na de Napoleontische tijd een aantal grote waterboukundige projecten heeft gerealiseerd. De brug over de Lek bij Vianen draagt o.a. zijn naam.  Aanvang lezing 19.30h  inloop vanaf 19.00h